research

2018-2021

2018-2021 – Artistic Research-  The Danish National School of Performing Arts -Conceptual visual art practice as a method of theater.  The project will remain in work until August 2020 and is supported by the Ministry of Culture/Denmark and The Danish National School of Performing Arts. 


ARTISTIC RESEARCH

Objects of Desire – The Danish National School of Performing Arts 

For the last centuries the woman has been the dominating object, artistically and sexually. The male artist has defined the beauty in form of the sexualized object of the young woman.

The social development in the Scandinavian countries is changing gender conceptions and positions in a revolutionary way. At present more than 65% of the students at the universities are women. The young generation of Scandinavian boys and young men will have to adapt to other role models than the stereotype model of generations of men before them. The women will have higher positions in the society than men. The women will earn more money then men. The women will be the decision makers. This will fundamentally change the relation between women and men. Traditionally men had high positions in society and they looked at women as objects. Their women should be beautiful. In this new developing social context women with power will look at men primarily as objects. In this situation the men need to be beautiful. The young man will have to adapt and take the position as object of desire.

EXHIBITION – THE DUCAL CASTLE I SZCZECIN 09.02-05.03.2017:
PART I

 PART II


KUNSTNERISK UDVIKLINGSVIRKSOMHED

2013- 2015 – WØ608

Det kunstneriske udviklingsprojekt “WØ608 – stedsspecifikke iscenesættelser” er lavet i samarbejde med beklædningsdesigner Charlotte Østergaard på Den Danske Scenekunstskole 2013-2015.  I projektet skabte vi 4 iscenesættelser WØ8, WØ0, WØ6 og WØ60. Læs mere om projektet på projektets blog.
Præsentation af projektets helhed

UNDERSØGELSESFELTET 
Iscenesættelsernes overordnede intention var at være en fortolkning af de specifikke rums arkitektoniske og atmosfæriske/sanselige kvaliteter. Rummene har været retningsgivende for iscenesættelsernes visuelle udtryk. Derfor har vi opfattet rummene som manuskriptet for iscenesættelserne. De specifikke rum i undersøgelsesfeltet var valgt ud fra en rammen, vi definerede som “offentlig/privat”. Det vil sige fire rum, som befinder sig i spændingsfeltet mellem det offentlige og det private rum.

2015 – WØ60 en iscenesættelse af det private rum bestående af to iscenesættelser: en BW Lejlighed & en Landbohøjskolens have på Frederiksberg.
Overskrift for iscenesættelsen: Det private rum, rummets form og funktion.


KUNSTNERISK UDVIKLINGSVIRKSOMHED

2014 – WØ8 – en iscenesættelse af Yrsa Plads v. Dybbølsbro
Kroppens tilstedeværelse i det offentlige rum har været omdrejningspunkt for iscenesættelsen af pladsen. Et sted, der rummer mange typer bevægelse.


2014 – WØo – en iscenesættelse af produktionsrum på Den Danske Scenekustskole ud fra princippet om at rummets arkitektoniske kvaliteter, funktion og atmosfære er manuskriptet for iscenesættelsen. Lyd univers skabt af Inuk Thomsen med afsæt i stedets real lyde.


2013 – WØ6 – en iscenesættelse af butik på Nikolaj Plads 9. Men afsæt i ideen om et museet, der som institution bekymrer sig for samlinger af artefakter og andre genstande af kunstnerisk, kulturel eller historisk betydning, er WØ6 en forklædning og fortolkning af, hvordan en butik med tilhørende værksted kan opleves som et kunstnerisk udsagn. Lydunivers skabt af lyddesigner Inuk Thomsen.


”SHELL”

2013 – One Night performance – National Art Gallery  Gl. Strand – Copenhagen
Performancen SHELL – et kompositorisk eksperiment.
En undersøgelse af spæningsfeltet mellem celle og organisme i tid og sted.
Ide og koncept: Barbara Wilson og Charlotte Østergaard
Lyddesign: Inuk Thomsen