UNDERVISNING – TEACHING

UNDERVISNING

Undervisning på alle niveauer.
Individuelle konsultationstimer.
Weekendkurser.
Portræt – personlighed og karakter i ansigtet.
Tegne og male verden.
Collage.
Rumforståelse – scenografi.
Professionel vejledning til mappe til Danmarks Design Skole, Det Kongelige Danske Kunstakademi, Den Danske Scenekunstskole.

PROFESSIONEL VEJLEDNING GENNEM E-MAIL!

Send dit kreative arbejde til mig!Ret ofte kan man gå i stå, når man arbejder alene med sine malerier, tegninger, skulpturer, installationer, rum, scenografi …

Nogle gange er det nok at blive inspireret af en galleritur eller af at læse faglitteratur, men andre gange er det simpelthen nødvendigt at få professionel hjælp, for at man kan gå videre med sit kreative arbejde eller blive bevidstgjort om, hvad det egentlig er, man arbejder med.

Jeg hjælper gerne ved at give dig konstruktiv kritik og skubbe dig videre i dit arbejde, i den bedst mulige retning, sætte dig i gang med nogle relevante opgaver, som kan hjælpe til at åbne øjnene og sindet for alt det, der ligger i dine materialer, og alt det, du skal arbejde med i fremtiden. Mit formål med evalueringen vil være at styrke dit personlige udtryk.

Jeg fokuserer på individuelt ønske, behov og mål.

Min undervisning er en mulighed for dem, som ønsker at opnå en karriere inden for design, reklame, arkitektur, animation m.m. eller for dem, som har brug for ny inspiration i livet og gerne vil træde ind i tegne- og maleverdenen med professionel undervisning.
Jeg arbejder ud fra devisen “Alle kan lære at tegne”, så alder og forkundskaber er underordnede. Det er vigtigt at frigøre det kunstneriske potentiale og udvikle evnen til at forestår, ”hvad tegne verden er”.
Der vil blive undervist i farveteori, komposition, teknik, proportioner, og der vil være individuelt tilpassede øvelser og frit maleri, afhængigt af ønsker og behov.
Det håndværksmæssige grundlag er vigtigt!!!, men det væsentlige i læreprocessen er at forestå abstraktion og rumlighed i det, man tegner eller maler, og lige så vigtigt er, hvad man vil fortælle gennem sine værker eller hvad, der interesserer en. Hvilken historie bringer jeg frem i lyset.

Hvorfor har du lyst til at være billedkunstner, scenograf, arkitekt eller …..?
Jeg hjælper gerne med at finde svar, hjælper dig frem til, hvordan du kan gøre det, og hvilke muligheder der ligger foran dig.

Jeg har 30 års erfaring med undervisning fra:

Den Danske Scenekunstskole/ København
Den Danske Filmskole/ København
KADK – Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
Skolen for Billedkunst/ København
Akademi for Scenekunst / Norge
Queen Margaret University College/Edinburgh
The Royal Scottish Academy of Music & Drama/Glasgow